Betalingen                            

                              

  Ook het betalingsverkeer van uw leveranciers, kan u vanuit Viverio sturen.
  Momenteel werkt dit nog via betaalbestanden die doorgestuurd moeten worden naar de bank
  Maar de techniek staat niet stil.  We verwachten dat we in de nabije toekomst ook wat betreft het uitgaand betalingsverkeer kunnen gaan werken met een koppeling met uw bank via ponto, zoals we dit ook al hebben voor uw bankafschriften
  Hiermee gaat het mogelijk zijn om uw betalingen door te sturen & bij te tekenen binnen Viverio en hoeft u dus niet meer door de procedure te gaan waarbij u eerst een betaalbestand moet maken en vervolgens moet inloggen op uw bank om dit te uploaden.
  Maar tot dan, hieronder de werkwijze voor het aanmaken van betaalbestanden

     

   Odoo + afbeelding en tekst

   Openstaande facturen

   In de boekhoudapp kan u via het menu Leveranciers naar de optie Leveranciersfacturen gaan, waar u een overzicht krijgt van al uw leveranciersfacturen.
   Onder de filter, vindt u de optie "Te betalen facturen"
   Hiermee filtert u alle facturen die niet betaald zijn en waarvan de betalingsconditie niet gelijk is aan domiciliëring, vooruitbetaling, VISA / Mastercard of Betaald R/C.
   Dit zijn betalingscondities die standaard in Viverio worden opgenomen
   Indien uzelf dus een betalingsconditie aanmaakt die niet in de lijst van te betalen facturen opgenomen mag worden, dan dient deze filter dus aangepast te worden.

   Betaling registreren

   U selecteert de bankrekening vanwaar de betaling moet gebeuren, alsook de betaaldatum
   Vervolgens drukt u op Betaling Aanmaken

   Odoo + afbeelding en tekst

   Betaalbestand maken

   Tenslotte moeten we nog het betaalbestand maken, wat naar de bank doorgestuurd moet worden.
   In het volgend scherm selecteert u de net aangemaakte betalingen en kiest u onder Actie voor de optie Aanmaken batchbetaling

   Odoo + afbeelding en tekst

   Wanneer u in het volgend scherm bevestigd, dan verschijnt een popup met het betaalbestand, wat u vervolgens kan downloaden.

   Odoo + afbeelding en tekst

   The future is yours